V případě reklamace zašlete na naši adresu:

  • reklamovaný výrobek
  • reklamační list (jméno, adresa, telefon, e-mail, popis chyby)
  • kopii dokladu o nákupu (fakturu, blok z pokladny)