V prípade reklamácie pošlite na našu adresu:

  • reklamovaný výrobok
  • reklamačný list (meno, adresa, telefón, e-mail, popis chyby)
  • kópiu dokladu o nákupe (faktúru, blok z pokladne)